ชื่อตำแหน่ง :: Software Developer

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java, JavaScript, Ajax และ HTML ได้เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Web Service และ XML
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Eclipse ได้เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Database Programming ได้แก่ SQL, PL/SQL และ stored procedures.
 • สามารถพัฒนา Software บน iOS หรือ Android จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

More Information

 • สาขาอาชีพ IT
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 3 คน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
 • เขตพื้นที่ พญาไท
 • แผนที่ 2_TechBerry.Map2014.jpg
 • วิธีการรับสมัคร รับสมัครผ่าน Email: hr@techberry.co.th
Only candidates can apply for this job.
Share this job
บริษัท เทคเบอร์รี่ จำกัด คือ บริษัทผลิต enterprise software product เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระบบ โดยใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนา application ที่ทันสมัย เชื่อมต่อกับ application หรือ legacy systems ต่างๆ ขององค์กร
Information
 • ติดต่อคุณ บริษัท เทคเบอร์รี่ จำกัด
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 33, ประดิพัทธ์
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10400
 • โทรศัพท์ 061-013-2737-38
 • Email hr@techberry.co.th
Connect with us
More jobs from บริษัท เทคเบอร์รี่ จำกัด