ชื่อตำแหน่ง ::SALES SUPERVISOR

 

ลักษณะงาน ::

 • 1.วางแผนการขาย แผนการปฏิบัติงาน การควบคุมและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้แก่ เป้าขายและอัตรากำไรที่คาดหวัง
  2.สนับสนุนและส่งเสริมการขยายฐานลูกค้า ฐานสินค้า เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายตลาด
  3.กำหนดแนวทางและตรวจสอบการพิจารณาคำสั่งซื้อ และการอนุมัติคำสั่งซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯจะสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้า
  4.สร้างความชัดเจน ความเข้าใจ และส่งเสริมพนักงานในฝ่ายขายให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯอย่างถูกต้องและเหมาะสม
  5.บริหารบุคลากรด้านการขาย เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของพนักงานมาใช้ในการผลักดันเป้าขาย
  6.ประเมินศักยภาพพนักงานและส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอย่างเหมาะสมและพอเพียง
  7.วางกรอบการทำงานด้านการบริหารเวลาของผู้แทนขาย และกำหนดแนวทางในการเข้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิผล
  8.บริหารสมดุลระหว่างต้นทุนการอัตรากำลังของผู้แทนขาย และผลงานด้านยอดขาย ผลกำไร และอัตราการเติบโตของยอดขายฯ
  9.ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของผู้แทนขาย ด้านคอมมิชชั่นและโบนัส
  10.สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อปรับปรุงแผนขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
  11.การประเมินเครดิตลูกค้า อนุมัติวงเงินเครดิต และเงื่อนการชำระเงิน ตามวิธีมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด ตลอดจนกำหนดให้มีการตรวจเยี่ยมลูก
  ค้าใหม่โดยผู้บริหารขาย และก่อนการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า และการเสนอขายสินค้า
  12.ปฏิบัติตามเป้านโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของระบบ ISO14001
  13.ปฏิบัติงานหรือโครงการอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายและด้านบริหารอย่างน้อง 3 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์
 • มีความรู้เกี่ยวกับ ISO 9001, ISO 14001, GMP
 • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ มีรถยนต์เป็นของตนเอง สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 

More Information

 • สาขาอาชีพ %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
 • เงินเดือน ตามตกลง
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 1 คน
 • รายได้อื่นๆ ค่าน้ำมัน ค่าสึกหรอรถยนต์ ค่าโทรศัพท์
 • สถานที่ปฏิบัติงาน ปราจีนบุรี
 • เขตพื้นที่ บ้านสร้าง
 • แผนที่ 1_แผนที่-IEC-UP-DATE.PDF
 • วิธีการรับสมัคร iec-hr03@ippth.com
Only candidates can apply for this job.
Share this job
บริษัท อินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด เป็นบริษัทลำดับที่ 3 ของกลุ่มบริษัท INTER ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตกล่องและกระดาษลูกฟูก อย่างครบวงจรเริ่มแรกในปี พ.ศ.2533 ได้ก่อตั้งบริษัท อินเตอร์ ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด(IFCC)เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกำลังการผลิตที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆโดยแยกส่วนโรงผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกออกจากโรงผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกในปี พ.ศ.2540 ถัดมาในปี พ.ศ.2549 ได้เปิดโรงผลิตกระดาษคราฟท์ ในชื่อบริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด(IPP)ที่อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี และในปีพ.ศ.2556 ได้ก่อตั้งบริษัท อินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด(IEC)ขึ้นที่ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี หนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นและกล่องกระดาษลูกฟูก ซึ่งมีกำลังการผลิตมากกว่า 100,000 ตัน/ปี รองรับมาตรฐาน GMP / ISO9001 / ISO1400
Information
 • ติดต่อคุณ ฝ่ายบุคคล ทิพยฉัตร พูลสวัสดิ์
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 69 ม.4 ถ.บ้านสร้าง-คลองสารภี ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง
 • จังหวัด ปราจีนบุรี
 • รหัสไปรษณีย์ 25150
 • โทรศัพท์ 037-210946 ต่อ 8007 ,088-2278015
 • Email iec-hr03@ippth.com
Connect with us
More jobs from อินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด