Sales Supervisor 780 views

ชื่อตำแหน่ง :: Sales supervisor

ลักษณะงาน ::

 • ขยายตลาดเครื่องสำอางค์ในกัมพูชา ตามเมืองต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนด
 • ติดตาม ดูแลลูกค้าเก่าของบริษัทให้ยังคงมียอดซื้อต่อเนื่อง
 • หาลูกค้าใหม่และพยายามเข้าไปแนะนำเสนอสินค้าของบริษัท
 • นำเสนอสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้า ตามใบสั่งซื้อ แก้ไขปัญหาและปิดการขายได้
 • วางแผนงานและดูแลยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • ทำสรุปรายงานขายประจำสัปดาห์

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • อายุระหว่าง 23-30 ปี/ Age between 23-30 years old
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง/ Bachelor’s degree in Marketing, or other related field.
 • ประสบการณ์งานบริหารทีมขายอย่างน้อย 1 ปี/ At least 1 year working experience
 • สามารถพูดและสื่อสารภาษาเขมรได้อย่างดี / Good in Cambodia language
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและนำเสนองานได้ดี/ Good communication skills and presentation skill
 • มีความกระตือรือร้น และ ขยัน/ Enthusiastic and hard working
 • มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆเช่น MS Office ทั่วไป/ Good PC knowledge
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาติขับขี่/ Can drive and have driving license
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่กัมพูชา 20-22 วันต่อเดือนได้/ Be able to work in Cambodia 20-22 days per month

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Category Import and Export, งานขาย
 • Slogan The Infinity of Beauty
 • Full Address 79/269 ม.3 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 • ติดต่อคุณ วรรัตน์
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 79/269 ม.3 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย
 • จังหวัด นนทบุรี
 • รหัสไปรษณีย์ 11130
 • โทรศัพท์ 0982296639, 0886999731
 • Email alycosmeticth@gmail.com
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง ::SALES SUPERVISOR

 

ลักษณะงาน ::

 • 1.วางแผนการขาย แผนการปฏิบัติงาน การควบคุมและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้แก่ เป้าขายและอัตรากำไรที่คาดหวัง
  2.สนับสนุนและส่งเสริมการขยายฐานลูกค้า ฐานสินค้า เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายตลาด
  3.กำหนดแนวทางและตรวจสอบการพิจารณาคำสั่งซื้อ และการอนุมัติคำสั่งซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯจะสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้า
  4.สร้างความชัดเจน ความเข้าใจ และส่งเสริมพนักงานในฝ่ายขายให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯอย่างถูกต้องและเหมาะสม
  5.บริหารบุคลากรด้านการขาย เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของพนักงานมาใช้ในการผลักดันเป้าขาย
  6.ประเมินศักยภาพพนักงานและส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอย่างเหมาะสมและพอเพียง
  7.วางกรอบการทำงานด้านการบริหารเวลาของผู้แทนขาย และกำหนดแนวทางในการเข้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิผล
  8.บริหารสมดุลระหว่างต้นทุนการอัตรากำลังของผู้แทนขาย และผลงานด้านยอดขาย ผลกำไร และอัตราการเติบโตของยอดขายฯ
  9.ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของผู้แทนขาย ด้านคอมมิชชั่นและโบนัส
  10.สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อปรับปรุงแผนขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
  11.การประเมินเครดิตลูกค้า อนุมัติวงเงินเครดิต และเงื่อนการชำระเงิน ตามวิธีมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด ตลอดจนกำหนดให้มีการตรวจเยี่ยมลูก
  ค้าใหม่โดยผู้บริหารขาย และก่อนการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า และการเสนอขายสินค้า
  12.ปฏิบัติตามเป้านโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของระบบ ISO14001
  13.ปฏิบัติงานหรือโครงการอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายและด้านบริหารอย่างน้อง 3 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์
 • มีความรู้เกี่ยวกับ ISO 9001, ISO 14001, GMP
 • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ มีรถยนต์เป็นของตนเอง สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • ติดต่อคุณ ฝ่ายบุคคล ทิพยฉัตร พูลสวัสดิ์
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 69 ม.4 ถ.บ้านสร้าง-คลองสารภี ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง
 • จังหวัด ปราจีนบุรี
 • รหัสไปรษณีย์ 25150
 • โทรศัพท์ 037-210946 ต่อ 8007 ,088-2278015
 • Email iec-hr03@ippth.com
Connect with us
Contact Us