Sales Representative พนักงานขายหน้าร้าน 97 views

ชื่อตำแหน่ง ::

Sales Representative พนักงานขายหน้าร้าน

 

ลักษณะงาน ::

 • บริการงานขายชุดทำงานท่านชาย ให้แก่ลูกค้าหน้าร้าน
 • สามารถเลือกคำพูดที่น่าฟังในการพูดคุยกับลูกค้า
 • มีประสบการณ์ในงานขายเสื้อผ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถตัดขากางเกง หรือซ่อมแซมเสื้อผ้าเล็กน้อยได้จะพิจารณาพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ขึ้นไป
 • มีทักษะในการรับมือกับอารมณ์ของลูกค้า
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้บ้างเล็กน้อย หรือดีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพที่ดี คุ้นเคยกับการแต่งกายแบบสุภาพ
 • ยินดีในงานให้บริการลูกค้า
 • มีการพัฒนาตัวเอง เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
 • สามารถเรียนรู้ระบบการขายหน้าร้านด้วยระบบอัตโนมัติ
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Full Address MRT สุขุมวิท
Contact Us