ชื่อตำแหน่ง ::

Reservation Officer/ Senior Reservation Officer/ Reservation Supervisor

Based in Bangkok Office

 

ลักษณะงาน ::

 • รับจองห้องพักทางโทรศัพท์เเละทางอีเมล์
 • ประสานงานกับทาง Agent ต่างๆ ในการดูแลเรื่องการจองห้องพัก
 • ประสานงานกับฝ่าย sales ในการรับ Booking
 • ตรวจเอกสารการรับรองห้องพัก
 • ประสานงานกับฝ่าย sales ในการรับ Booking
 • ประจำสำนำงานในกรุงเทพฯ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • ปริญญาตรีการโรงแรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • ขยัน มีความรอบคอบ
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ คอมพิเตอร์อย่างดี
 • หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Commanche จะได้รับการพิจารณากรณีพิเศษ

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ คุณภาศิณี หล่อตระกูลงาม
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา (Sales Office) 2/75 ซ.นาคราช ถ.บำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10100
 • โทรศัพท์ 095 526 9954
 • Email kulwadee.kachakohchang@gmail.com
Connect with us
Contact Us