Project Manager – Civil Engineering 283 views

ชื่อตำแหน่ง ::Project Manager – Civil Engineering

ลักษณะงาน ::

· บริหารงาน/ควบคุมการดำเนินโครงการ Site งานที่ได้รับมอบหมาย ให้มีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตามที่กำหนด

· ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการให้ถูกต้องตามแบบ เสร็จทันกำหนดเวลา

· ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา

· ควบคุมดูแลงบประมาณและค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้

· กำหนดกลยุทธ์และสร้างความเข้าใจแผนการทำงานตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน

· ประสานงานกับลูกค้า

· บริหารงาน/ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast ให้แล้วเสร็จทันตามแผนงาน

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

·วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป (สาขาวิศวกรรมโยธา)

·อายุ 35 ปีขึ้นไป

·มีใบประกอบวิชาชีพ ภาคีหรือสามัญ

·ประสบการณ์ด้านการบริหารและดูแลการผลิต  5 ปีขึ้นไป

·มีประสบการณ์ทำงาน Precast จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ส่งประวัติมาที่ hr@riccobiz.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายบุคคล 020288425 หรือ 0987464269

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Category การตลาด
  • Full Address 69 Soi Phetkasem 66/1, Phetkasem Road, Bangkhae Nuea, Bangkhae, Bangkok 10160
  • ติดต่อคุณ ฝ่ายบุคค
  • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
  • ที่อยู่ 69 ซอยเพชรเกษม 66/1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
  • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10160
  • โทรศัพท์ 02-028-8425, 098-249-1449
  • Email hr@riccobiz.co.th
Contact Us