ตำแหน่งงาน :: Project Coordinator

ลักษณะงาน ::

 • ติดต่อประสานงาน ภายในองค์กร ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้โครงการในความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
 • บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • กำหนดขอบเขตของโครงการและรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ สามารถจัดการความคาดหวังของผู้ใช้และเจรจาต่อรองกับผู้ใช้
 • ดูแลการวางแผนการดำเนินงานและการติดตามโครงการ
 • สร้างแผนโครงการโดยละเอียดและจัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการ
 • ศึกษา สำรวจและแนะนำโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • จบการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร ติดต่อประสานงานที่ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ฃ
 • คลิกภาพดี สุภาพ มีมารยาทดี
 • มีความยินดีบริการ ใจเย็น ยิ้มแย้ม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Category IT
 • ติดต่อคุณ HR
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 55/723 ม.2 ต.วิชิต อ.เมือง
 • จังหวัด ภูเก็ต
 • รหัสไปรษณีย์ 83000
 • โทรศัพท์ 076377333
 • Email hr1@psolutions.co.th
Connect with us
Contact Us