ชื่อตำแหน่ง :: MS Ax Developer

 

ลักษณะงาน ::

 • วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล,System flow ตามความต้องการของ User ได้
 • พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • แก้ปัญหาด้าน โปรแกรม ร่วมกับ Consult ให้กับ users
 • จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน
 • ประสานงานกับ Consultant เพื่อให้การพัฒนาโปรแกรมสอดคล้องกับความต้องการของ User
 • รายงานความคืบหน้าของโครงการต่อผู้บริหาร
 • งานเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • ปริญญาตรี,โท ทางด้านบัญชี,คอมพิวเตอร์,IT หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรม C#หรือ C++ หรือ VB.Net หรือ VB6 หรือ Java
 • มีประสบการณ์ด้านการใช้หรือ Implement ระบบ ERP
 • หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมกับ Microsoft Dynamic Ax (X++, MorphX) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ อาคารชัยโย ทริปเปิ้ลเอ คลองสาน เลขที่ 1 ซอยเจริญรัถ 19 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10600
 • โทรศัพท์ 1735
 • Email shaiyoonline@gmail.com
Connect with us
Contact Us