ชื่อตำแหน่ง :: MS Ax Developer

 

ลักษณะงาน ::

 • วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล,System flow ตามความต้องการของ User ได้
 • พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • แก้ปัญหาด้าน โปรแกรม ร่วมกับ Consult ให้กับ users
 • จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน
 • ประสานงานกับ Consultant เพื่อให้การพัฒนาโปรแกรมสอดคล้องกับความต้องการของ User
 • รายงานความคืบหน้าของโครงการต่อผู้บริหาร
 • งานเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • ปริญญาตรี,โท ทางด้านบัญชี,คอมพิวเตอร์,IT หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรม C#หรือ C++ หรือ VB.Net หรือ VB6 หรือ Java
 • มีประสบการณ์ด้านการใช้หรือ Implement ระบบ ERP
 • หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมกับ Microsoft Dynamic Ax (X++, MorphX) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี

 

More Information

 • สาขาอาชีพ IT
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
 • เงินเดือน ตามตกลง
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) ไม่ระบุ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
 • เขตพื้นที่ อาคารชัยโย ทริปเปิ้ลเอ คลองสาน เลขที่ 1 ซอยเจริญรัถ 19 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
 • แผนที่ mapv2_no-stokeใช้งาน.jpg
 • วิธีการรับสมัคร สมัครทางเว็บไซต์ของบริษัท http://www.saaa.co.th/careers.php หรือส่งอีเมลสมัครงานระบุตำแหน่งงานพร้อมเรซูเม่ shaiyogroup@gmail.com
Only candidates can apply for this job.
Share this job
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรแบบครบวงจร เริ่มจากธุรกิจวิจัยและค้นคว้าพัฒนาพืชทางการเกษตร จนสามารถสร้างพืชเศรษฐกิจ ส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเชิงพาณิชย์ ผลิตชิ้นไม้สับ (Woodchip) โดยรับซื้อไม้จากเกษตรกร ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตเยื่อกระดาษ ธุรกิจผลิตไม้อัด (Hardboard) ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์ความงามจากข้าวไรซ์เบอรี่ ธุรกิจพลังงานมีโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งขนส่งทางบก ท่าเรือคลังสินค้า และเตรียมจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม Shaiyo Industrial Park (SIP)
Information
 • ติดต่อคุณ ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ อาคารชัยโย ทริปเปิ้ลเอ คลองสาน เลขที่ 1 ซอยเจริญรัถ 19 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10600
 • โทรศัพท์ 1735
 • Email shaiyoonline@gmail.com
Connect with us