ชื่อตำแหน่ง :: Marketing Assistant

 

ลักษณะงาน ::

 • ประสานงานด้านการตลาดผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการตลาดสามารถทำงานตาม Project ได้ดูแลฝ่าย media , online

  คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

 • ชาย, หญิง อายุ 22-28 ปีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้องประสบการณ์ด้านการตลาด 1-2 ปีมีทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

  ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน

  สามารถทำงานนอกเวลาได้

  Computer Skill ( Microsoft Office : Excel, Word, PPT, Google drive, Google Sheet)

  มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไปและสามารถเริ่มงานได้ทันที

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Contact Us