ชื่อตำแหน่ง :: Linux System Administrator

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการติดตั้ง OS การตรวจสอบและการปรับแต่งประสิทธิภาพของเครื่อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและดูแลระบบ Linux Operating System ได้
 • สามารถติดตั้ง Software ต่างๆ เช่น Apache, NginX, PostgresQL, Bit, etc
 • สามารถทำ OS hardening เพื่อทำให้ระบบมีความปลอดภัย
 • สามารถ config เกี่ยวกับ network
 • สามารถใช้ Bash ได้
 • มีประสบการณ์ในการใช้ shell scripts
 • สามารถ Complie source code บน Linux or Unix system ได้
 • สามารถ Manualy install application as service บน Linux or Unix ได้
 • สามารถ Customize Linux system ได้ Change boot logo
 • สามารถใช้ docker ได้
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

 

More Information

 • สาขาอาชีพ IT
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 1 คน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
 • เขตพื้นที่ พญาไท
 • แผนที่ 1_TechBerry.Map2014.jpg
 • วิธีการรับสมัคร รับสมัครผ่าน Email: hr@techberry.co.th
Only candidates can apply for this job.
Share this job
บริษัท เทคเบอร์รี่ จำกัด คือ บริษัทผลิต enterprise software product เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระบบ โดยใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนา application ที่ทันสมัย เชื่อมต่อกับ application หรือ legacy systems ต่างๆ ขององค์กร
Information
 • ติดต่อคุณ บริษัท เทคเบอร์รี่ จำกัด
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 33, ประดิพัทธ์
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10400
 • โทรศัพท์ 061-013-2737-38
 • Email hr@techberry.co.th
Connect with us
More jobs from บริษัท เทคเบอร์รี่ จำกัด