ชื่อตำแหน่ง :: Draftsman (เขียนแบบบ้าน)

ลักษณะงาน ::

 • สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD, Revit, Sketch up ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม BIM
 • สามารถออกแบบ เขียนแบบได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถอ่านแบบ แก้แบบ เขียนแบบก่อสร้างได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย/หญิง  :  อายุ 25-35ปี
 • วุฒิปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี.
 • ประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี ในตำแหน่งงาน
 • ขยัน ทุ่มเท มีความรับผิดชอบสูง ทำงานเชิงรุก และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา เช่น อาจต้องทำงานต่อเนื่อง
 • มี Laptops/Notebook เป็นของตนเอง

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • ติดต่อคุณ ศรัณย์ลภัส
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 9/5 หมู่1 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย
 • จังหวัด นนทบุรี
 • รหัสไปรษณีย์ 11130
 • โทรศัพท์ 083-6995915
 • Email sarunlaphat.wt@gmail.com
Connect with us
Contact Us