Customs Specialist (ผู้ชำนาญการศุลกากร) 349 views

ชื่อตำแหน่ง :: Customs Specialist (ผู้ชำนาญการศุลกากร)

 

ลักษณะงาน ::

  • ตรวจสอบและให้ข้อมูลพิกัดสินค้าได้อย่างถูกต้อง
  • ตรวจสอบ Invoice/Packing lists/BL/Air way bill และ FTA Form ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
  • ให้ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และกฎหมายต่างๆ ของศุลกากร
  • ให้คำปรึกษาและแนวทางแก้ปัญหากับลูกค้าที่เกี่ยวกับศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ
  • ให้ความสนใจและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับศุลกากร อย่างสม่ำเสมอเพื่อแจ้งให้ลูกค้าและทีมงานทราบ
  • สามารถไปเจรจาหรือโต้แย้งกับเจ้าหน้าศุลกากรได้ กรณีหากงานมีปัญหา
  • ตรวจสอบและปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการต่างๆทางศุลกากรได้อย่างถูกต้อง
  • ดำเนินการและจัดทำเอกสารต่างๆ สำหรับพิธีการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรมศุลกากร
  • ดำเนินการเรื่องใบอนุญาตของหน่วยงานต่างๆ สำหรับการนำเข้าและส่งออก
  • ดำเนินการยื่นเอกสาร Form / C/O และ FTA ต่างๆ
  • ดำเนินการขอคืนภาษีและชดเชยอากรต่างๆ
  • ให้คำปรึกษาเรื่องพิกัด และพิธีการต่างๆของกรมศุลกากร ให้แก่เพื่อนร่วมงานและลูกค้า
  • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการและมีใบประกาศผู้ชำนาญการ

  • ความรู้เรื่องพิกัดศุลกากรและงานคดีที่เกี่ยวกับศุลกากร
  • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการซื้อ-ขายเป็นอย่างดี
  • มีความรู้และเข้าใจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรเป็นอย่างดี
  • มีความรอบคอบ ละเอียดและระมัดระวังสูง ในการตรวจสอบใบขนสินค้า
  • มีความเป็นผู้นำสูง
  • มีความอดทนสูงและมีความเสียสละในการทำงาน
  • มีความรับผิดชอบสูงและตรงต่อเวลาเป็นอย่างมาก
  • ไม่เกี่ยงงานและช่วยเหลือผู้อื่นๆ
  • มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกน้องและลูกค้า
  • มีความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามกฎหมาย
  • พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง พร้อมก้าวเติบโตไปกับบริษัทฯ
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • คุณสมบัติ
  • เพศ : ชาย , หญิง
  • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
  • อื่นๆ : ไม่ระบุ

  คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำใบขนสินค้าในระบบศุลกากรไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้เรื่องพิกัดศุลกากรเบื้องต้น
  • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการซื้อ-ขายเบื้องต้น
  • มีความอดทนในการทำงาน ไม่เกี่ยงงาน และสามารถทำงานได้เสร็จและถูกต้อง ตามที่กำหนด
  • มีใจรักการบริการ
  • มีความรู้พื้นฐานในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • Category Import and Export, Logistics, คลังสินค้า
 • Slogan We are making Logistics is Easy
 • Full Address เลขที่ 2 อาคาร มาริโกลด์ ทาวเวอร์ สุวรรณภูมิ ชั้น 4 ห้อง 1407 ถนน อ่นนุช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 • ติดต่อคุณ แผนก ทรัพยากรณ์บุคคล
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ เลขที่ 2 อาคาร มาริโกลด์ ทาวเวอร์ สุวรรณภูมิ ชั้น 4 ห้อง 1407 ถนน อ่นนุช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10520
 • โทรศัพท์ 021151769
 • Email hr.easylogistics@gmail.com
Contact Us