ช่างเครื่องมือแพทย์ 429 views

ชื่อตำแหน่ง :: ช่างเครื่องมือแพทย์

ลักษณะงาน ::

 • ให้บริการงานซ่อม บำรุงรักษา สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล
 • วางแผนงานจัดแบ่งงานในแผนกเครื่องมือแพทย์ ให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน
 • รับแจ้งงานซ่อม ดำเนินการซ่อม และบันทึกการซ่อมในประวัติเครื่องมือแพทย์ทุกครั้ง
 • ติดตามความคืบหน้าของงานคงค้างซ่อม และแจ้งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 • จัดทำสถิติ Service Report และตัวชี้วัดคุณภาพของแผนกประจำเดือน
 • จัดทำ PM เครื่องมือแพทย์ กลุ่มเสี่ยงต่ำ ตามแผนที่กำหนดไว้
 • ระบุสาเหตุของการซ่อมทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์การซ่อมข้อมูลเครื่องมือแพทย์
 • ลดต้นทุนการซ่อม โดยคัดเลือกอะไหล่ที่มีคุณภาพเท่าเทียม แต่ราคาถูกกว่า
 • ติดตามตรวจสอบแผน PM/CAL ของบริษัทคู่สัญญาให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
 • ควบคุมดูแลสถานที่ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามหลักการ 7 ส.อยู่เสมอ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์, อิเล็คทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์โรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 5 Jobs
 • Category บริการทางการแพทย์
 • Slogan "อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์"
 • Full Address 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด กม.3.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 • ติดต่อคุณ แผนกสรรหา และว่าจ้าง
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด กม.3.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10260
 • โทรศัพท์ 02-361-2727
 • Email recruit.tnh@gmail.com
Connect with us
Contact Us