ชื่อตำแหน่ง ::

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ลักษณะงาน ::

รับผิดชอบงานขายลิฟต์และบันไดเลื่อน
ความสามารถคอมพิวเตอร์ : Microsoft WordMicrosoft Excel

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

เพศหญิงหรือชาย / อายุ 25-35 ปี

• รักงานขาย ชอบความท้าทาย
• มีความรับผิดชอบและรักการเรียนรู้
• มีความอดทน ขยัน
• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
• จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม การตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ จิราภรณ์
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 198 ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 29 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ10230
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10230
 • โทรศัพท์ 0813235315
 • Email ibc.jiraporn@gmail.com
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง ::

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ลักษณะงาน ::

 • -ประสานงานขาย และช่วยแนะนำการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเดิม
  -นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าใหม่
  -วางแผนการขายและทำรายการเข้าพบลูกค้า
  -ทำงานประจำออฟฟิศ
  ** ปฏิบัติงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน และนักขัตฤกษ์ เวลาทำงาน 09.30 น. – 18.00 น. **

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • 1.เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  2.จบ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3.มีอัธยาศัยดี และสามารถร่วมงานกับบุคคลอื่นได้
  4.มีความกระตือรือร้นในการทำงานอยู่เสมอ และตรงต่อเวลา
  5.อัธยาศัยดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น
  6.ติดต่อสมัครงานได้ที่ คุณ เฉียน 064-614-5609

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • จังหวัด ชลบุรี
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

 

ลักษณะงาน ::

 • สร้างลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่า
 • ดูแลรับผิดชอบยอดขาย Sales Target ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ มอบหมาย
 • ค้นหาช่องทางการตลาด และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ประเมินศักยภาพลูกค้า
 • รับผิดชอบในการนำเสนอ แนะนำ สาธิตสินค้าและ Services Solution ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขายสินค้า
 • จัดทำตารางการขาย
 • จัดทำข้อมูลลูกค้า
 • การบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • ระดับการศึกษา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการทำงานด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม
 • หากมีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่บริษัทจำหน่าย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • สามารถวางแผนการขาย และวางกลยุทธ์การขายได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักงานขายและมีใจรักงานบริการ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รักความก้าวหน้าและความท้าทาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัว

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • ติดต่อคุณ สุพรรณา ตรีเพชรพวง
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 2092 ซ.แบริ่ง26 ถ.สุขุมวิท107 ต.สำโรงเหนือ
 • จังหวัด สมุทรปราการ
 • รหัสไปรษณีย์ 10270
 • โทรศัพท์ 023618191
 • Email sale@pdsthailand.com
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ลักษณะงาน ::

 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมและสรรหาลูกค้ารายใหม่
 • รับผิดชอบเป้าการขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้
 • ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาสินค้าให้กับลูกค้า
 • จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า รวมถึงความเคลื่อนไหวของตลาด

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มียานพาหนะใช้ในการทำงาน (รถยนต์)
 • มีบุคลิกภาพดี / มีใจรักงานบริการ / มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย / มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์พอใช้-ดี/ มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • ติดต่อคุณ คุณนิรชา คุ้มทรัพย์
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 555 ซอยแสนสบาย 4 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 10110
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10110
 • โทรศัพท์ 02 -661-3900 มือถือ: 089-9686743
 • Email hr@foilmaster.co.th
Connect with us
Contact Us