เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 39 views

ชื่อตำแหน่ง ::

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ลักษณะงาน ::

 • ดูแลงานขาย ให้ข้อมูลและบริการลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ
 • ประสานงานขายตามหน่วยงานต่างๆ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องในองค์กร
 • จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวกับการขาย สรุปรายงานการขาย รวมถึงจัดทำเอกสารและรายงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักในงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 5 Jobs
 • ที่อยู่ 511 อาคารบางซื่อจังชั่น ถนน กำแพงเพชร 2แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10900
 • โทรศัพท์ 021085555
 • Email ddmallcompany@gmail.com
Connect with us
Contact Us