ธุรการบุคคล (ปฏิบัติงานสนามบินภูเก็ต) 737 views1 application

ชื่อตำแหน่ง :: ธุรการบุคคล

ลักษณะงาน ::

 • 1.Up date กำลังพลของพนักงานทุกวัน
 • 2.ดำเนินการรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์คัดเลือก
 • 3.ดูและสวัสดิการพนักงาน สรุปการลา ให้กับส่วนสำนักงานกรุงเทพ
 • 4.สรุปข้อมูลการทำเงินเดือนพนักงาน
 • 5.ประสานงานกับสำนักงานใหญ่
 • 6.ร่างเอกสารบันทึกเพื่อขออนุมัติต่างๆเกี่ยวกับงานบุคคล
 • 7.คีย์ข้อมูลและจัดตารางการทำงานของพนักงาน
 • 8.ดูแลจัดทำ/เก็บเอกสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำแหน่ง
 • 9.วางแผนและควบคุมดูแลเครื่องแบบพนักงานเพื่อรายงานผลแก่สำนักงานใหญ่
 • 10.ตรวจสอบและจัดทำการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน
 • 11.สรุปประกันสังคมของพนักงานให้สำนักงานใหญ่
 • 12.ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป ภายในสำนักงาน
 • 13.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

1.เพศหญิง อายุ 25 – 30 ปี
2.วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
3.มีประสบการณ์ในงานธุรการ 2-3 ปี ขึ้นไป
4.มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (Excel, Word)
5.มีความสามารถในการสื่อสารที่ชัดเจน
6.ทำงานเป็นทีมได้ มีทัศนะคติที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
7.ตรงต่อเวลา
8.ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี และมีความอนทนสูง และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
9.สามารถทำงานล่วงเวลาได้
10.สามารถเดินทางไปทำงาน และค้างคืนที่ต่างจังหวัดได้
11.ลุยกับงานกลางแจ้ง

More Information

 • สาขาอาชีพ %e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
 • เงินเดือน 10000-20000 บาท
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 1 คน
 • รายได้อื่นๆ ตรวจสุขภาพประจำปี (ทำงานครบ 1ปี) ประกันอุบัติเหตุ AIA เงินช่วยเหลืองานแต่ง เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงาน และ ญาติพนักงาน ทันตกรรมพนักงาน ค่าของเยี่ยมไข้ ลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน สะสมอายุการทำงาน 5 ปี , 10 ปี , 15 ปี วันหยุดตามประเพณี ชุดพนักงาน โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัท) OT ทุนการศึกษาบุตร
 • สถานที่ปฏิบัติงาน ภูเก็ต
 • เขตพื้นที่ สนามบินภูเก็ต
 • วิธีการรับสมัคร atitaya.p@prtexecutive.co.th
Only candidates can apply for this job.
Share this job
ให้บริการขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร (Baggage Services) ให้บริการคัดแยกสัมภาระ (Foreman Sorting) และทำความสะอาดภายในห้องโดยสาร (Cabin Cleaning) รวมทั้งการให้บริการอื่น ๆ ภายในท่าอากาศยาน ซึ่งมีสำนักงานให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่, ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย, ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
Information
 • ติดต่อคุณ อทิตยา
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 118/1 ถ.วิภาวดีรังสิต
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10900
 • โทรศัพท์ 020214958 , 0633730397
 • Email human.bkk@prtexecutive.co.th
More jobs from บริษัทพีอาร์ที เอ็กเซคคูทีฟ จำกัด