เจ้าหน้าที่บัญชี FA Staff 676 views

ชื่อตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บัญชี FA  Staff

 

ลักษณะงาน ::

 • 1.จัดทำบัญชีลูกหนี้การค้า AR
 • 2.จัดทำบัญชีเจ้าหนี้การค้า AP
 • 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภพ.30, ภงด.3,53
 • 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและหน่วยราชการได้ เช่น กรมสรรพากร ฯลฯ
 • 5.หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี-การเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปในด้านบัญชี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน ละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในงานสูงและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคประจำตัวและไม่มีคดีความติดตัว
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ดี
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง
 • หากสามารถใช้ระบบ SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • Category งานโรงงาน สายการผลิต
 • Full Address 888/8 ม.2 ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
 • ติดต่อคุณ ณิชาพร
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 888/8 ม.2 ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง
 • จังหวัด ระยอง
 • รหัสไปรษณีย์ 21100
 • โทรศัพท์ 0632071252
 • Email missnichaporn@doublecoinholdings.com / nicha.tong@hotmail.com
Contact Us