เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายการตลาด) 330 views

ชื่อตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราเลขที่  :: 0057

อัตราค่าจ้าง :: 15,000 บาท

สังกัด :: ฝ่ายการตลาด

วุฒิการศึกษา :: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

ลักษณะงาน ::

 • จัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ ประกอบการนำเสนอ/จัดทำแผนการตลาด
 • งานด้านการเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน/ออกใบแจ้งหนี้/ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำรายงาน
 • งานตรวจสอบรายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือน
 • ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์
 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
 • ร่วมออกร้านเพื่อส่งเสริมการจำหน่าย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ของสถาบันฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษา และคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 • มีความซื่อสัตย์ ความกระตือรือร้น และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 • หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ifrpd.ku.ac.th/th/news/detail.php?id=1254

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 4 Jobs
 • ติดต่อคุณ คุณผ่องศรี / คุณปาจรีย์
 • ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10900
 • โทรศัพท์ 02-9428629 ต่อ 1229,1215
Connect with us
Contact Us