เจ้าหน้าที่ธุรการ 967 views2 applications

ลักษณะงาน ::

 1. งานด้านเอกสารประสานงานภายในแผนก
 2. จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานภายในแผนก
 3. ติดต่อ ประสานงานกับแผนกต่างๆ
 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 1. เพศ : ชาย, หญิง
 2. อายุ : 22 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 4. มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง สามารถจัดการงานด้วยตนเองได้
 6. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 7. ยินดีรับผู้พิการ

More Information

 • สาขาอาชีพ ธุรการ
 • ประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัด ปี
 • เงินเดือน ตามตกลง
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 1 คน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน ปทุมธานี
 • เขตพื้นที่ ลำลูกกา (คลอง 12)
 • แผนที่ 26_Map-KFP.jpg
 • วิธีการรับสมัคร สมัครผ่านทางอีเมล์ : hr@kfpfood.com
Only candidates can apply for this job.
Share this job
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite) ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร
Information
 • ติดต่อคุณ คุณทรงเกียรติ เนตรกุล
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 17/9 หมู่ที่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา
 • จังหวัด ปทุมธานี
 • รหัสไปรษณีย์ 12150
 • โทรศัพท์ 02-150-7885, 092-246-7884
 • Email human.kfp@gmail.com, hr@kfpfood.com
Connect with us