ชื่อตำแหน่ง :: ธุรการทั่วไป(ชาย)

ลักษณะงาน ::

 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • คีย์ข้อมูล จัดเก็บแบบฟอร์มเอกสาร และเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกประเภท ให้เป็นไปอย่างมีมาตราฐานและเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • อื่น ๆ ตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย (2 อัตรา)
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความขยัน, ละเอียดรอบคอบ, พร้อมเรียนรู้งานใหม่และมีความรับผิดชอบสูง
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี

เอกสารการสมัคร ::

 • Resume (**แนบรูปภาพ) ส่งทาง Email ประกอบด้วย
 1. ข้อมูลทั่วไป (ชื่อ-สกุล, อายุ, ที่อยู่,อาศัยกับ..ฯลฯ)
 2. ข้อมูลติดต่อ (เบอร์โทร, Facebook, Id Line ฯลฯ)
 3. ประวัติการศึกษา (สถานศึกษา, คณะ/สาขา, เกรดเฉลี่ย)
 4. ประวัติการทำงาน
 5. ทักษะ/ความสามารถ/จุดเด่น จุดด้อย

สมัครงานติดต่อ

 • Tel : 098-8313860 คุณออม, 092-6916975 คุณลูกแก้ว
 • Email : smartgreenfarming@gmail.com

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 5 Jobs
 • ติดต่อคุณ 092-6916975(คุณลูกแก้ว), 098-8313860(คุณออม)
 • ที่อยู่ ต.บ้านบึง อ.บ้างบึง
 • จังหวัด ชลบุรี
 • รหัสไปรษณีย์ 20170
 • Email smartgreenfarming@gmail.com
Connect with us
Contact Us