ชื่อตำแหน่ง ::

เจ้าหน้าที่ติดตั้ง SDS (Service Delivery)

ลักษณะงาน ::

 • ติดตั้ง อุปกรณ์ Internet Modem ตามที่ บริษัท กำหนดหรือ เป็นบุคคลสำคัญที่ ต้องให้บริการในสถานที่ต่างๆ
  โดยที่จะมอบหมายให้ช่างเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง โครงข่ายที่เริ่มจาก Splitter Level 2 จนถึง Network Modem ภายในบ้าน ลูกค้า

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • 1. จบการศึกษาขันต่ำประกาศนีย์บัตรวิชาชีพ (ปวช / ปวส.) และอายไม่ต่ำกว่า 20 ปี และ ไม่เกิน 40 ปี
  2. ขับรถยนต์/จักรยานยนต์ได้ และ มีใบอนุญาติขับี่
  3. มีสุขภาพแข็งแรง โดยมีใบรับรองแพทย์
  4. ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
  5. ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม
  6. ไม่มีประวัติการใช้ยาเสพย์ติด
  7. มีความรักในงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  8. มีความเข้าใจในรายละเอียดของงานที่ปฎิบัติ เป็นอย่างดี
  9. ต้องไม่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของ บริษัท
  10.มีใบอนุญาติให้ทางานบนเสาไฟฟ้า การเดินสาย จากการไฟฟ้า (MEA/PEA) (บริษัท ส่งเข้าฝึกอบรม)
  11.สามารถทำงานบนที่สูงได้ (ติดตั้ง พาดสายสื่อสาร)

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ ธวัชชัย
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 187/44 ซอยเสรีไทย 25 ถ.เสรีไทย
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10240
 • โทรศัพท์ 0957909091
 • Email thawatchai@wnp.co.th
Contact Us