เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเงินเดือน (Payroll Officer) 54 views

ชื่อตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเงินเดือน (Payroll Officer)

ลักษณะงาน ::

 • ดำเนินการจัดทำค่าจ้าง เงินเดือน และค่าล่วงเวลา ให้เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด
 • ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการทำรายงานประจำเดือน เช่น รายงานสรุปชั่วโมง เหตุผลการขอ OT,สรุปการลา ฯลฯ
 • ดำเนินการตรวจสอบ และคำนวนค่าล่วงเวลาให้ถูกต้อง และทันเวลาตามแผนงานประจำปีที่วางไว้
 • ดำเนินการ จัดทำและบันทึกเอกสารเกี่ยวกับรายได้ รายหัก อื่นๆ ในระบบเวลาที่กำหนดตามแผนงานประจำปีที่วางไว้
 • รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการนำส่งหน่วยงานราชการ ให้ดำเนินไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด
 • รับผิดชอบในการจัดทำหนังสือรับรอง ตามที่บุคลากรร้องขอ
 • จัดเตรียมข้อมูล และจัดทำรายงานด้านค่าตอบแทน และค่าล่วงเวลา ประจำเดือน ไตรมาส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีเงินเดือนอย่างเป็นระบบ
 • ช่วยหัวหน้าจัดทำข้อมูลการบัณทึกเวลาตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงาน / ให้ข้อมูล กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และทันเวลา
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายและองค์กร
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์, บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้าน Excel
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 5 Jobs
 • Category บริการทางการแพทย์
 • Slogan "อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์"
 • Full Address 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด กม.3.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 • ติดต่อคุณ แผนกสรรหา และว่าจ้าง
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด กม.3.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10260
 • โทรศัพท์ 02-361-2727
 • Email recruit.tnh@gmail.com
Connect with us
Contact Us