เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 591 views

ชื่อตำแหน่ง ::เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7

 

ลักษณะงาน ::

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft Office และเครือข่าย Internet ตลอดจนสามารถพิมพ์ดีดได้ดี
 • ดูแลรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Lan และ Wifi
 • จัดระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายและระบบทำงานแบบเครือข่าย (Network)
 • ช่วยจัดการและดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคณะและการเรียนการสอน
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน – ภายนอก
 • ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ – การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • ได้รับปริญญาตรี ทั้งนี้ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Category กฎหมาย, การศึกษา
 • Full Address อาคาร เทพทวาราวดี ซอย จุฬาฯ 42 Phayathai Rd, Khwaeng Wang Mai, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330
 • ติดต่อคุณ สายฝน จุมสุวรรณ์
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10330
 • โทรศัพท์ 0 2218 2017 ต่อ 325
 • Email fog_j@hotmail.com
Connect with us
Contact Us