เจ้าหน้าที่ควบคุมและประสานงานก่อสร้าง 332 views

ชื่อตำแหน่ง ::

เจ้าหน้าที่ควบคุมและประสานงานก่อสร้าง

ลักษณะงาน ::

 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
 • ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
 • ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และสะอาด
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
 • สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจเบื้องต้นได้

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 28-40 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความเข้าใจในเรื่องของการก่อสร้างและเทคนิคการก่อสร้างเบื้องต้น
 • สามารถอ่านแบบก่อสร้างเบื้องต้นได้
 • สามารถทำงานเอกสารและ Microsoft Office ได้ และตอบอีเมล์ได้
 • สามารถเดินทางได้ และ มีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
 • มีความกระตือรือร้น อยากเรียนรู้การด้านอสังหารืมทรัพย์ สามารถสื่อสาร , ประสานงานคล่องแคล่วว่องไว,มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อาศัยอยู่ในพื้นที่ปทุมธานี

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Category อื่นๆ
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 44/12 ห้องเลขที่ บี 2 หมู่ที่ 10 ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง
 • จังหวัด ปทุมธานี
 • รหัสไปรษณีย์ 12120
 • โทรศัพท์ 0614195166
 • Email ssukjhoti.snproperty@gmail.com
Connect with us
Contact Us