ชื่อตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่การตลาด / การตลาดออนไลน์

 

ลักษณะงาน ::

ดูแลงานการตลาดของบริษัท

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • – มีความรู้ ความเข้าใจบริษัท เพื่อสามารถนำเสนอลูกค้าและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

  – วางแผนการขายและดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย

  – ดูแลตรวจสอบทีมงานในการผลิตงานให้ตรงตามความต้องการลูกค้า

  – นำเสนอ วิเคราะห์ พิจารณายอดขายและพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า และกิจกรรมการตลาดที่ควรทำให้กับผู้บริหาร

  – ใช้ภาษาการพูด และการเขียนได้อย่างถูกต้องสละสลวย

  – มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์สมพันธ์ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  – บุคลิกภาพดี กระฉับกระเฉง กระตือรือร้น คล่องแคล่ว

  – มีความรู้ความสามารถด้าน online marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  – สามารถขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs