ชื่อตำแหน่ง ::

เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช

ลักษณะงาน ::

ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดทำข้อมูล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ การจัดทำ การบันทึก การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ สถาบันโรคทรวงอก 74 อาคาร 7 ชั้น 5 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
  • จังหวัด นนทบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ 11000
  • โทรศัพท์ 02-547-0999 ต่อ 30142,30956
  • Email nar_mon403@hotmail.com
Connect with us
Contact Us