หาช่างเดินสายแลน สายไฟเบอร์ ติดตั้งกล้องวงจจรปิด New 741 views

ลักษณะงาน ::

  • มีความรู้ด้านไฟฟ้า มีความรู้ด้านสาย LAN มีความรู้ด้าน Computer และ Network สามารถขับรถได้ และ มีใบขับขี่
  • มีประสบการณ์ด้านกล้องวงจรปิดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

  • เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 1 – 5 ปีขึ้นไป

 

More Information

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
Connect with us
Contact Us

ลักษณะงาน ::

  • มีความรู้ด้านไฟฟ้า มีความรู้ด้านสาย LAN มีความรู้ด้าน Computer และ Network สามารถขับรถได้ และ มีใบขับขี่
  • มีประสบการณ์ด้านกล้องวงจรปิดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

  • เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 1 – 5 ปีขึ้นไป

 

More Information

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
Connect with us
Contact Us