วิศวกร 1366 views

ชื่อตำแหน่ง ::วิศวกรเคมี

 

ลักษณะงาน ::

 

 • วิเคราะห์ปัญหางานพ่นสีได้
 • ดูแลระบบเคมี ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ RO / DI
 • ทำข้อมูลทำเสนอในรูปแบบ Power Point , กราฟ และสถิติได้
 • รับผิดชอบดูแลระบบและกระบวนการผลิตของโรงพ่นสี
 • ปรับปรุง JIG พ่นสี, ออกแบบ และเขียนแบบ ติดตามการแก้ไขปัญหา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเคมี และระบบพ่นสี อย่างน้อย 1 ปี

 

—-ค่าอาหาร——-

1. ค่าอาหาร 40 บาท/วัน
2. เบี้ยขยัน 400 บาท / 450 บาท / 750 บาท
3. ค่ากะวันละ 70 บาท / ค่ายานพาหนะ(กะดึก) 50 บาท / ค่าฝีมือ เชื่อม , พ่นสี , ปัดขัด วันละ 15 บาท
4. ค่ารักษาพยาบาล ช่วงบรรจุได้ 3,000 บาท และเมื่ออายุงานครบ 1 ปี ได้ 6,000 บาท/คน/ปี
ตัวอย่าง เช่น นางสาวดลฤทัย เริ่มงาน 24/08/58 บรรจุ 21/12/58

ตั้งแต่ จนถึง จำนวน
21/12/2558 12/12/2558 =3,000
01/01/2559 23/08/2559 =3,000
24/08/2559 31/12/2559 =3,000
01/01/2559 31/12/2559 =6,000

5. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้องบรรจุก่อน
6. เงินช่วยเหลืองานศพ ( บิดา , มารดา , สามี , ภรรยา ,บุตร )
7. ค่าประกันชีวิต
8. วันลาพักร้อนสูงสุด 12 วัน (ครบปี ช่วง ม.ค-มิ.ย. ลาได้ 6 วัน หรือ ครบปีช่วง ก.ค.-ธ.ค. ลาได้ 3 วัน)
9. ค่าของขวัญเยี่ยมคลอด / ลากิจพิเศษ กรณีภรรยาคลอดบุตร
10. ค่าของขวัญเยี่ยมป่วย
11. โบนัสประจำปี
12. ค่าตำแหน่ง
13. ชุดพนักงานชายหรือหญิง 3 ชุดต่อปี (ครบปี ช่วง ม.ค-มิ.ย. แจกกลางปี หรือ ครบปีช่วง ก.ค.-ธ.ค. แจกต้นปี )
14. รองเท้า SAFETY 2 คู่ต่อปี (ครบปี ช่วง ม.ค-มิ.ย. แจกกลางปี หรือ ครบปีช่วง ก.ค.-ธ.ค. แจกต้นปี )
15. หมวก 3 ใบต่อปี (ครบปี ช่วง ม.ค-ธ.ค. แจกต้นปีอย่างเดียว )
******ช่วงที่ยังไม่ได้รับบัตรพนักงานให้ทำบันทึกเวลาการทำงานไปก่อน
******เงินออกทุกวันที่ 7 กับ วันที่ 22 ของทุกๆเดือน
******รถรับส่ง สายรังสิต สายนครนายก สายบ้านนา-กะอาง สาย โพธิ์แทน สายคลอง 16 สายดอนยอ สายคลองอ้อม
******เปิดบัญชีธนาคารทหารไทย (TMB) มีใบเปิดบัญชีฟรี!
******ทำงานปกติ 08:00-17:00 น. (จันทร์-เสาร์) ตามปฏิทิน (กะดึก 20.00 น. – 05.00 น.)
พักเบรก 10.00-10.10 น.
พักเที่ยง 12.00-13.00 น
พักเบรก 15.00-15.10 น.

** ทดลองงาน 120 วัน ประเมินผลทดลองงานทุก ๆ 60 วัน 90 วัน และ110 วัน บรรจุวันที่ 121
– ลากิจ ได้ 1 วัน – ลาป่วยได้ 2 วันต้องมีใบรับรองแพทย์ทุกครั้ง – ห้ามมาทำงานสาย – ห้ามมีใบเตือนทุกชนิด
หากมีสถิติวันลารวมกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป โดยไม่มีเหตุอันควร ไม่บรรจุเป็นพนักงานประจำ

หากมีปัญหากรุณา ติดต่อ ส่วนสนับสนุนบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร 037-307-999 ต่อ 112
– แนะนำการใช้ห้องพยาบาล / โรงอาหาร
– แนะนำการออกไปข้างนอกบริษัทฯ / การไม่ให้คนภายนอกมารับ-ส่งในบริษัทฯ
– แนะนำการเข้าแถววันพุธ
– แนะนำเรื่องการสูบบุหรี่

 

More Information

 • สาขาอาชีพ %e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
 • เงินเดือน ตามตกลง
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 1 คน
 • รายได้อื่นๆ -ค่าอาหาร -ค่าเบียขยัน -ค่ารักษาพยาบาล -ค่าประกันชีวิต -โบนัสประจำปี
 • สถานที่ปฏิบัติงาน นครนายก
 • แผนที่ 2_แผนที่.png
 • วิธีการรับสมัคร สมัครด้วยตนเองหรือโทร037-307-999ต่อ112
 • This job has expired!
Share this job
Information
 • ที่อยู่ 24 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์
 • จังหวัด นครนายก
 • รหัสไปรษณีย์ 26120
 • โทรศัพท์ 037-307999
Connect with us