ชื่อตำแหน่ง :: วิศวกร

 

ลักษณะงาน ::

 • รับมอบหมายงานโดยตรงจากผู้บริหาร และสามารถสื่อสารหรือส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD, SOLID WORK และโปรแกรมพื้นฐานได้
 • จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ ความเข้าใจแปลนงาน/แบบงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบสูง

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ รสสุคนธ์
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 333 โกดัง C-5 ซอยสุวินทวงศ์ 28 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10510
 • โทรศัพท์ 096-179-3953
 • Email r.tridej@Qrmgreen.com
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง :: วิศวกรร

 

ลักษณะงาน ::

 • กรุณากรองรายละเอียด
 • กรุณากรองรายละเอียด
 • กรุณากรองรายละเอียด
 • กรุณากรองรายละเอียด

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • กรุณากรองรายละเอียด
 • กรุณากรองรายละเอียด
 • กรุณากรองรายละเอียด
 • กรุณากรองรายละเอียด

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ คุณต่าย
 • ที่อยู่ 30/3 หมู่ 6 ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง
 • จังหวัด นครปฐม
 • รหัสไปรษณีย์ 73000
 • โทรศัพท์ 0806002230
 • Email chour2417@gmail.com
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง ::

 

ลักษณะงาน ::

 • คุมหน้างานก่อสร้าง

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถยนต์ได้
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • คุมงาน ถอดแบบ และประมาณราคา
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ พิศ
 • ลักษณะธุรกิจ กิจการห้างหุ้นส่วน
 • ที่อยู่ 45/1 ซ.20 ถ.ทะเลหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง
 • จังหวัด สงขลา
 • รหัสไปรษณีย์ 90000
 • โทรศัพท์ 086-5984135
 • Email laemthong.songkhla@gmail.com
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง ::

วิศวกร

ลักษณะงาน ::

 • ต้องเข้าใจลำดับขั้นตอนงานก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
 • สามารถถอดราคา BOQ ของตัวบ้าน
 • ควบคุมคุณภาพงานฝีมือก่อสร้างและวางแผนงานก่อสร้างในทุกๆวัน
 • จะต้องสามารถอบรมช่างในทุกๆวันให้เข้าใจเทคโนโลยีและเทคนิคการก่อสร้าง
 • อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจเกี่ยวกับงานระบบการก่อสร้าง

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • หากมีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad, Sketch up และ Microsoft Office  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์
 • มีบุคลิกภาพที่ดีคล่องแคล่วสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถถอด BOQ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถคำนวณโครงสร้างเขียนแบบและเซ็นแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • ติดต่อคุณ 0649865601
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ บริษัท ล็อกอิน โอม จำกัด ที่อยู่ 465/1 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
 • จังหวัด นราธิวาส
 • รหัสไปรษณีย์ 96000
 • Email md@loginhome-th.com
Connect with us
Contact Us
Job Expired

ชื่อตำแหน่ง ::วิศวกรเคมี

 

ลักษณะงาน ::

 

 • วิเคราะห์ปัญหางานพ่นสีได้
 • ดูแลระบบเคมี ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ RO / DI
 • ทำข้อมูลทำเสนอในรูปแบบ Power Point , กราฟ และสถิติได้
 • รับผิดชอบดูแลระบบและกระบวนการผลิตของโรงพ่นสี
 • ปรับปรุง JIG พ่นสี, ออกแบบ และเขียนแบบ ติดตามการแก้ไขปัญหา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเคมี และระบบพ่นสี อย่างน้อย 1 ปี

 

—-ค่าอาหาร——-

1. ค่าอาหาร 40 บาท/วัน
2. เบี้ยขยัน 400 บาท / 450 บาท / 750 บาท
3. ค่ากะวันละ 70 บาท / ค่ายานพาหนะ(กะดึก) 50 บาท / ค่าฝีมือ เชื่อม , พ่นสี , ปัดขัด วันละ 15 บาท
4. ค่ารักษาพยาบาล ช่วงบรรจุได้ 3,000 บาท และเมื่ออายุงานครบ 1 ปี ได้ 6,000 บาท/คน/ปี
ตัวอย่าง เช่น นางสาวดลฤทัย เริ่มงาน 24/08/58 บรรจุ 21/12/58

ตั้งแต่ จนถึง จำนวน
21/12/2558 12/12/2558 =3,000
01/01/2559 23/08/2559 =3,000
24/08/2559 31/12/2559 =3,000
01/01/2559 31/12/2559 =6,000

5. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้องบรรจุก่อน
6. เงินช่วยเหลืองานศพ ( บิดา , มารดา , สามี , ภรรยา ,บุตร )
7. ค่าประกันชีวิต
8. วันลาพักร้อนสูงสุด 12 วัน (ครบปี ช่วง ม.ค-มิ.ย. ลาได้ 6 วัน หรือ ครบปีช่วง ก.ค.-ธ.ค. ลาได้ 3 วัน)
9. ค่าของขวัญเยี่ยมคลอด / ลากิจพิเศษ กรณีภรรยาคลอดบุตร
10. ค่าของขวัญเยี่ยมป่วย
11. โบนัสประจำปี
12. ค่าตำแหน่ง
13. ชุดพนักงานชายหรือหญิง 3 ชุดต่อปี (ครบปี ช่วง ม.ค-มิ.ย. แจกกลางปี หรือ ครบปีช่วง ก.ค.-ธ.ค. แจกต้นปี )
14. รองเท้า SAFETY 2 คู่ต่อปี (ครบปี ช่วง ม.ค-มิ.ย. แจกกลางปี หรือ ครบปีช่วง ก.ค.-ธ.ค. แจกต้นปี )
15. หมวก 3 ใบต่อปี (ครบปี ช่วง ม.ค-ธ.ค. แจกต้นปีอย่างเดียว )
******ช่วงที่ยังไม่ได้รับบัตรพนักงานให้ทำบันทึกเวลาการทำงานไปก่อน
******เงินออกทุกวันที่ 7 กับ วันที่ 22 ของทุกๆเดือน
******รถรับส่ง สายรังสิต สายนครนายก สายบ้านนา-กะอาง สาย โพธิ์แทน สายคลอง 16 สายดอนยอ สายคลองอ้อม
******เปิดบัญชีธนาคารทหารไทย (TMB) มีใบเปิดบัญชีฟรี!
******ทำงานปกติ 08:00-17:00 น. (จันทร์-เสาร์) ตามปฏิทิน (กะดึก 20.00 น. – 05.00 น.)
พักเบรก 10.00-10.10 น.
พักเที่ยง 12.00-13.00 น
พักเบรก 15.00-15.10 น.

** ทดลองงาน 120 วัน ประเมินผลทดลองงานทุก ๆ 60 วัน 90 วัน และ110 วัน บรรจุวันที่ 121
– ลากิจ ได้ 1 วัน – ลาป่วยได้ 2 วันต้องมีใบรับรองแพทย์ทุกครั้ง – ห้ามมาทำงานสาย – ห้ามมีใบเตือนทุกชนิด
หากมีสถิติวันลารวมกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป โดยไม่มีเหตุอันควร ไม่บรรจุเป็นพนักงานประจำ

หากมีปัญหากรุณา ติดต่อ ส่วนสนับสนุนบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร 037-307-999 ต่อ 112
– แนะนำการใช้ห้องพยาบาล / โรงอาหาร
– แนะนำการออกไปข้างนอกบริษัทฯ / การไม่ให้คนภายนอกมารับ-ส่งในบริษัทฯ
– แนะนำการเข้าแถววันพุธ
– แนะนำเรื่องการสูบบุหรี่

 

More Information

 • This job has expired!
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ที่อยู่ 24 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์
 • จังหวัด นครนายก
 • รหัสไปรษณีย์ 26120
 • โทรศัพท์ 037-307999
Connect with us
Contact Us