ชื่อตำแหน่ง :: วิศวกรโรงงาน เครื่องจักร

 

ลักษณะงาน ::

 • จัดทำแผนงานในการปฏิบัติงานบำรุงรักษาและควบคุมให้มีประสิทธิภาพ
 • จัดระบบฐานข้อมูล การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์สภาพของเครื่องจักร ให้เป็นระบบ
 • ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโรงงาน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความปลอดภัย
 • จัดทำรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ศึกษาหาวิธีแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อลดการหยุดของเครื่องจักรและเพิ่ม
 • วิเคราะห์ข้อมูลประวัติเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบำรุงรักษา
 • วางแผนในการแจกจ่ายใบงานให้กับหัวหน้างานอย่างเหมาะสม
 • ประสานงานกับฝ่ายผลิตฯ และหน่วยงานซ่อมบำรุงเพื่อวางแผนบำรุงรักษาต่างๆ
 • ให้ความร่วมมือและดูแลเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของฝ่ายและบริษัทฯ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรห้องเย็น
 • เพศ ชาย  อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถบริหารจัดการและควบคุมคนงานได้
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ ::

 • มีที่พัก และ อาหาร
 • ประกันสังคม

 

 

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 4 Jobs
 • Full Address 23FH+74 ตำบล นาขา อำเภอ หลังสวน ชุมพร
 • ติดต่อคุณ ภานุพงษ์ ตั้งสถาพร
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 299 หมู่ 12 ต.นาขา
 • จังหวัด ชุมพร
 • รหัสไปรษณีย์ 86110
 • โทรศัพท์ 0935762987
 • Email oil.idny@gmail.com
Connect with us
Contact Us