วิทยากร และ Consult 573 views

ชื่อตำแหน่ง :: วิทยากร และ Consult

 

ลักษณะงาน ::

 • เป็น Consult
 • ช่วยวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหา
 • เป็นวิทยากร

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • จบปริญญาตรี โท เอก ในสาขาวิชาต่างๆ
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 • มีความสามารถในการสอน
 • มีความสามารถในการจัดกิจกรรม
 • มีความสามารถในการพูดต่อหน้าสาธารณะ และการพูดเชิงสร้างสรรค์
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ อ๊อฟ
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • Email pab.s.prasit@gmail.com
Contact Us