รับสมัคร เจ้าหน้าที่สหกรณ์และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1326 views1 application

ชื่อตำแหน่ง ::

– ทดลองงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,150 บาท
– ทดลองงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 25,000 บาท และ อาจเพิ่มขึ้นได้ตามประสบการณ์

ลักษณะงาน ::

 • เจ้าหน้าที่สหกรณ์ –> ดูแลสมาชิก เช่น เงินฝาก เงินกู้ สวัสดิการ
 • เจ้าหน้าทีคอมพิวเตอร์ –> เขียนโปรแกรมพัฒนาสหกรณ์, ดูแล Server, และอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 1. สัญชาติไทย
 2. สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  3.1  ทางด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชี การบัญชี บริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร การบัญชี) เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์การเงินการคลัง เพื่อทดลองปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
  3.2 ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ครุศาสตร์ เพื่อทดลองปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  3.3 ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู้และประสบการณ์การใช้ SQL เบื้องต้น และการใช้ภาษา C#, JAVA และ ASP.NETเพื่อทดลองปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 4. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 30 ปี และตาม 3.3 อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร
 5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น Internet โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint
 6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • ติดต่อคุณ จินตนา
 • ลักษณะธุรกิจ สหกรณ์
 • ที่อยู่ 2 รพ.ศิริราช อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G และ ชั้น 6 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10700
 • โทรศัพท์ 0-2444-7741-3, 0-2419-7543-5, 0-2419-8363-4
 • Email mahidol_coop@yahoo.com
Connect with us
Contact Us