ชื่อตำแหน่ง ::

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ลักษณะงาน ::

 • ดูแลรักษาและให้บริการด้านความปลอดภัยแก่บริษัทผู้ว่าจ้างตามหน่วยงานที่ได้รับหมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • ขยันอดทน,ซื่อสัตย์,สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้,มีมนุษย์สัมพันธ์,มีบัตรประชาชน,ไม่เป็นชาวต่างด้าว
 • อ่านออกเขียนได้,มีวุฒิการศึกษา(ถ้าจะเป็น)ไม่เป็นติดสุรา,สิ่งเสพติด

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ สายตรวจกิตติทัศ 0649989873/0968958277
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 117/1
 • จังหวัด เชียงใหม่
 • รหัสไปรษณีย์ 50140
 • โทรศัพท์ +66649989873
 • Email marcigod21@gmail.com
Contact Us