รับสมัครพนักงานขายเครื่องฟรีสแช่แข็ง และอุปกรณ์อื่นๆ บริษัท พรภัทร์ เทคโนโลยี จ.นครนายก อ.องค์รักษ์ คลอง15 109 views

ชื่อตำแหน่ง ::

รับสมัครพนักงานขายเครื่องฟรีสแช่แข็งและอุปกรณ์อื่นๆบริษัทพรภัทร์เทคโนโลยี .นครนายก .องค์รักษ์ คลอง15

ลักษณะงาน ::

1. นำเสนอการขายเครื่องฟรีสแช่แข็งและอุปกรณ์อื่นๆพร้อมทั้งเสนอข้อมูลแก่ลูกค้า

2. ปฎิบัติงานตามภาระหน้าที่อื่นใดของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย

3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแผนงานการขายแก่ลูกค้า

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

เพศ: ชาย, หญิง, ไม่จำกัด

อายุ(ปี) : 20 – 35

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ

ทักษะทางภาษา: สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี(หากได้ภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สามารขับรถได้หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

อื่นๆ: ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
Connect with us
Contact Us