รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 701 views

ชื่อตำแหน่ง ::ผู้ช่วยวิจัย (โครงการวิจัย)

 

ลักษณะงาน ::

 • ลงพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ 3 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน)
 • สรุปข้อมูลการลงพื้นที่ ถ่ายรูป และทำรายงานการลงพื้นที่
 • เก็บรวมรวมข้อมูลฟาร์ม บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม excel
 • ทำรายงานเบื้องต้นตามกรอบงานวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลตามมอบหมาย
 • สรุปรายงานการประชุม
 • สรุปรายงานการเงินของโครงการ
 • ประสานงานระหว่างเกษตรกร หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ กับโครงการ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การทำ power point เป็นต้น
 • สัญญาจ้าง 1 ปี (ทดลองงาน 3 เดือน) และมีโอกาสจ้างต่อเนื่อง 3 ปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขาที่มีการเรียนในลักษณะของการวิจัย เช่น ปัญหาพิเศษ การค้นคว้าอิสระ เป็นต้น
 • สามารถลงพื้นที่ และค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานในวันหยุดได้ (ไม่มีเบี้ยเลี้ยง)
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS-office ได้ในระดับดี โดยเฉพาะโปรแกรม excel, word, power point
 • มีทักษะในการใช้ search engine ในระดับใช้งานได้
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน (เนื่องจากต้องลงพื้นที่ฟาร์มเกษตรกร ในชนบท)
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในลักษณะของงานวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Category การศึกษา
 • Full Address 1/1 ซอย 1 ถ.อินทรวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • ติดต่อคุณ สุขสถิตพ์
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ 1/1 ซอย 1 ถ.อินทรวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • จังหวัด เชียงใหม่
 • รหัสไปรษณีย์ 50200
 • โทรศัพท์ 0895540826
 • Email suksatid@gmail.com
Contact Us