รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยเรื่องฝุ่นจิ๋ว 1 ตำแหน่ง 640 views

ชื่อตำแหน่ง ::

ผู้ช่วยนักวิจัยเรื่องฝุ่นจิ๋ว 1 ตำแหน่ง

 

ลักษณะงาน ::

 • ประสานงาน เดินทางติดต่อ จัดการและเรียบเรียงข้อมูลและฐานข้อมูล ด้านเอกสาร สนใจเรื่องการแก้ปัญหาฝุ่นจิ๋ว PM2.5 สำหรับประเทศไทย

  ประสบการณ์การทำงานหรือวิจัยด้านมลพิษอากาศสามารถใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานมีทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (Office / Excel / PowerPoint)

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 32 ปี
 • จบ ป.ตรี-โท ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี มลพิษอากาศ หรือใกล้เคียง
 • มีวุฒิภาวะ รับผิดชอบ ปรับตัวกับสภาพการทำงานที่คล่องตัวสูง
 • ข้อพิจารณาพิเศษ: ใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เขียนภาษาคอมพิวเตอร์ได้ ม
  • ช่วงเงินเดือน: 19,000-28,000 บาทต่อเดือน
  • ระยะเวลาการจ้าง 18 เดือน (ทดลองงาน 1-3 เดือน) ภายใต้โครงการวิจัย “การศึกษาศักยภาพของมาตรการระยะสั้นสำหรับการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งเพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็กในช่วงที่รุนแรงสำหรับพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล” สนับสนุนโดยกระทรวงพลังงาน

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Category การศึกษา
 • Slogan -
 • Full Address มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน
 • ติดต่อคุณ kasemsan_m@jgsee.kmutt.ac.th
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10150
 • โทรศัพท์ 02-4707331
 • Email kasemsan_m@jgsee.kmutt.ac.th
Connect with us
Contact Us