รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมา กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 724 views

ชื่อตำแหน่ง :: ลูกจ้างเหมา กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ลักษณะงาน ::

 •  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลด้านการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณ
 •  เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนงบประมาณ
 •  ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป ประสานงาน จัดการประชุมต่าง ๆ
 •  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  (1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา
  (2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบัญชี
  (3) สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word,
  excel, powerpoint, การรับ-ส่ง email, การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์ )

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ คุณลลิดา 02-590-7283 / 092-257-7241
 • ที่อยู่ 88/24 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • จังหวัด นนทบุรี
 • รหัสไปรษณีย์ 11130
 • โทรศัพท์ 025907283
 • Email lalida7283@gmail.com
Connect with us
Contact Us