รับนักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายประสานงานEvent 237 views1 application

ชื่อตำแหน่ง :: นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายประสานงานEvent

 

ลักษณะงาน ::

 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ช่วยจัดทำและจัดเก็บเอกสาร
 • คีย์ข้อมูลต่างๆในระบบ
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้ับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

คุณสมบัติส่วนตัว
– สุภาพอ่อนน้อม รู้กาลเทศะ ยิ้มแย้มแจ่มใส่
– ซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้รู้จักรักษาความลับของหน่วยงาน/บริษัท
– เฉลียวฉลาดมีไหวพริบ
– กล้าตัดสินใจเชื่อมั่นในตัวเอง
– มีน้ำใจ อาสาทำงานให้กับผู้อื่น บริษัท รู้จักเสียสละ
– สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
– กระตือรือร้นต่อการทำงานในหน้าที่และต่อผู้อื่น
– รับการแนะนำด้วยดี เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ร่วมงาน
– มีความคิดริเริ่ม ชอบการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คุณสมบัติในการทำงาน
– เพศชายหรือหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
– กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
– ตรงต่อเวลา
– ขยัน อดทน และตั้งใจในการทำงาน
– ทำงานถูกต้อง รวดเร็ว เสร็จตามกำหนด
– เรียนรู้งานเร็ว และตัดสินใจได้
– รอบรู้งานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
– ให้ความร่วมมือและประสานงานกับผู้อื่น
– มีความสามารถในการพัฒนาตัวเอง
– รับผิดชอบในหน้าที่

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Category ประชาสัมพันธ์, โฆษณา
 • ติดต่อคุณ 761/ 50-51 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 761/ 50-51 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10120
 • โทรศัพท์ 0868884900
 • Email fullfunctionorganizergroup@gmail.com
Connect with us
Contact Us