ชื่อตำแหน่ง ::

รปภ.กลางวัน/กลางคืน

ลักษณะงาน ::

 • สามารถเป็นรปภ.ได้ในเวลากลางคืน
 • ทำงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • สื่อสารตรงไปตรงมา

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อคน
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความสามารถในการบริการจัดการงานต่าง ๆ ในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 5 Jobs
 • ติดต่อคุณ ฝ่ายบุคคล
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 292 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย
 • จังหวัด เชียงใหม่
 • รหัสไปรษณีย์ 50210
 • โทรศัพท์ 0-5334-5912 ต่อ 12
 • Email info@tonkla.ac.th
Connect with us
Contact Us