ชื่อตำแหน่ง :: พยาบาลวิชาชีพ (RN)

ลักษณะงาน ::

 • ปฎิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุม 4 มิติสุขภาพ และองค์รวม
 • ปฎิบัติตามวิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง พันธกิจของโรงพยาบาล และพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยรวมทั้งระเบียบวินัย นโยบาย และข้อกำหนดของงานพยาบาล
 • กำกับดูแล และนิเทศผู้ช่วยพยาบาล (PN) และพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) ให้ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • บริหารจัดการภาระงาน /บุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์อย่างเหมาะสม
 • แก้ไขปัญหาอุปสรรคในงาน และเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรายงานให้หัวหน้าหอผู้ป่วย / หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ตรวจการพยาบาลทราบ

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
 • ได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 5 Jobs
 • Category บริการทางการแพทย์
 • Slogan "อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์"
 • Full Address 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด กม.3.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 • ติดต่อคุณ แผนกสรรหา และว่าจ้าง
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด กม.3.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10260
 • โทรศัพท์ 02-361-2727
 • Email recruit.tnh@gmail.com
Connect with us
Contact Us