ชื่อตำแหน่ง ::

พนักงานฝ่ายผลิต

ลักษณะงาน ::

1. ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดกาแฟ
3. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
4. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

1. เพศชาย-หญิง อายุ 18-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. มีสภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
4. มีความรอบคอบในการทำงาน
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
7. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตในโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 15 Jobs
 • ติดต่อคุณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ เลขที่ 200 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
 • จังหวัด ปทุมธานี
 • รหัสไปรษณีย์ 12160
 • โทรศัพท์ 025671617
 • Email hr@mrcoffee.co.th
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง ::  พนักงานฝ่ายผลิต

 

ลักษณะงาน ::

 • พนักงานฝ่ายผลิต >>> ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.3 – ม.6 ขึ้นไป
 • มีความขยัน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน และเรียนรู้งานเร็ว
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีความรอบคอบในการทำงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
 • สามารถทนแรงกดดันได้
 • ***** ยินดีรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ *****
 • ***** แต่หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ *****

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 28 ซอยวชิรธรรมสาธิต 51 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10260
 • โทรศัพท์ 095-5679555
 • Email hr@medisci.co.th
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง ::

พนักงานฝ่ายผลิต

ลักษณะงาน ::

 • เตรียมการผลิต/ผลิต และตรวจคุณภาพสินค้า
 • วางแผน / ควบคุม เครื่องจักร ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานสำเร็จตามกำหนดเวลา
 • ควบคุม/ดูแลรักษา/อุปกรณ์ผลิต
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิ ปวช., ปวส. อาชีวะ ช่างเทคนิคการผลิต / ช่างเชื่อม / ช่างกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความอดทน และความรับผิดชอบสูง และซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ตั้งใจ
 • ทำงานกะได้
 • ผลิตสินค้าด้วยความเอาใจใส่ มีใจรักงาน กระตือรือร้นในการทำงาน

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • ติดต่อคุณ คุณกรเพชร โชติปทุมวรรณ
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 27 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน, คลองหนึ่ง คลองหลวง
 • จังหวัด ปทุมธานี
 • รหัสไปรษณีย์ 12120
 • โทรศัพท์ 025168318
 • Email kornpetch.c@kstinprinter.com
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง :: พนักงานฝ่ายผลิต

ลักษณะงาน ::

 • ทำงานภายในโรงงานตามที่ได้รับหมาย เช่น การควบคุมเครื่องจักร
 • การติดตามจดบันทึกข้อมูลสำคัญในการผลิต
 • ดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามที่ได้ร้ับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 19 ปี ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ร่างกายสุขภาพแข็งแรง
 • มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร
 • และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 4 Jobs
 • ติดต่อคุณ ผู้จัดการฝ่ายทรัยพยากรบุคคล
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ เลขที่ 66/1 ม.6  ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์  ตำบลบางจาก  อำเภอพระประแดง
 • จังหวัด สมุทรปราการ
 • รหัสไปรษณีย์ 10130
 • โทรศัพท์ 02-463-0158 
 • Email personal@lohakit.co.th
Connect with us
Contact Us

ตำแหน่ง ::

พนักงานฝ่ายผลิต

ลักษณะงาน ::

 • ผลิตผ้าเบรครถจักรยานยนต์

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • ติดต่อคุณ ฝ่ายบุคคล
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 6/6 หมู่ 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
 • จังหวัด สมุทรสาคร
 • รหัสไปรษณีย์ 74000
 • โทรศัพท์ 034-880-233
 • Email hrm.jtg@gmail.com
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง :: พนักงานฝ่ายผลิต

 

ลักษณะงาน ::

 • ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องจักรก่อนการผลิตตามแผนผลิต
 • ควบคุมเครื่องจักรกระบวนการผลิต
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • อายุ 21-30 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • คุณสมบัติ มีความขยัน อดทน และสู้งาน

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • ติดต่อคุณ คุณหมี 0615453247
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 88/23 หมู่ที่ 9 ซอยอยู่เจริญ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร
 • จังหวัด สมุทรสาคร
 • รหัสไปรษณีย์ 74000
 • โทรศัพท์ 0615453247
 • Email sales@element1999.com
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง ::

พนักงานฝ่ายผลิต

ลักษณะงาน ::

 • รับผิดชอบดูแลระบบ PM ภายในแผนกเพื่อปรับปรุงให้การผลิตบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • รับผิดชอบงานวิเคราะห์ตัวอย่างและเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้งานในห้องทดลอง
 • ดำเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างในกระบวนการเพื่อยืนยันผลของการวิเคราะห์
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับจากกระบวนการผลิตและการดำเนินงานของโรงงาน

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย
 • อายุ 18-29 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ word/excel/power point ได้

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • ติดต่อคุณ นางสาวจิราภรณ์ อุบลศรี/ นางพิชชาภรณ์ มะลิทอง
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 99 หมู่ 1 ถนนบางกะดีสายใน ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี
 • จังหวัด ปทุมธานี
 • รหัสไปรษณีย์ 12000
 • โทรศัพท์ 02-501-2475-8 ต่อ 123, 124
 • Email jiraporn_ubonsri@ajinomoto.com
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง ::   พนักงานฝ่ายผลิต   (ประจำรายเดือน) 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • ชาย / หญิง  อายุไม่เกิน  30 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน, เทคนิคอุตสาหกรรม, เทคนิคการผลิต  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถใช้เครื่องกลึง, กัด, ไส ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ สุพัตรา ตรีพุทธ
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 101 หมู่ 1 ถนนสายเอเชีย กม. 59-60 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
 • รหัสไปรษณีย์ 13160
 • โทรศัพท์ (035) 350766 – 8 ต่อ 301
 • Email fskhr@fskt.co.th
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง :: พนักงานฝ่ายผลิต

ลักษณะงาน ::

 • ผลิตงานยาง ควบคุมดูแลเครื่องจักร

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีความอดทนและขยันในการทำงาน
 • มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร
 • อาศัยอยู่ใกล้ที่ทำงาน

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ คุณแอน
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 80 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10150
 • โทรศัพท์ 02-8908811
 • Email jprauto@yahoo.com
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง ::พนักงานฝ่ายผลิต

 

ลักษณะงาน ::อยู่ในส่วนงานฝ่ายผลิต

 • กรุณากรองรายละเอียด
 • กรุณากรองรายละเอียด
 • กรุณากรองรายละเอียด
 • กรุณากรองรายละเอียด

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::ม.6 หรือ สายอาชีพ หญิง-ชาย (เพศชาย มีประสบการณ์ทำงานรับพิจารณาเป็นพิเศษ) หลายอัตรา

 • กรุณากรองรายละเอียด
 • กรุณากรองรายละเอียด
 • กรุณากรองรายละเอียด
 • กรุณากรองรายละเอียด

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 6 Jobs
 • ติดต่อคุณ คุณสมจิตร ยิ้มพรธนา
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 55/55 ม.5 บิ๊กเกอร์แลนด์ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา
 • จังหวัด ปทุมธานี
 • รหัสไปรษณีย์ 12150
 • โทรศัพท์ 086-3379945
 • Email nich954@gmail.com
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง ::

พนักงานฝ่ายผลิต

1. งานสลิตเตอร์

2. งานพิมพ์การ์เวียร์

 

ลักษณะงาน

 

 • งานพิมพ์การ์เวียร์
 • งานสลิตเตอร์

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุธิการศึกษา  ม. 3 ขึ้นไป

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ ละออ ทองอร่ามเรือง
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 5/8 หมู่5 ต.ราชาเทวะ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 • จังหวัด สมุทรปราการ
 • รหัสไปรษณีย์ 10540
 • โทรศัพท์ 0863293033
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง ::

พนักงานฝ่ายผลิต

ลักษณะงาน ::

 • กรุณากรองรายละเอียด  ผลิตอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ
 • กรุณากรองรายละเอียด
 • กรุณากรองรายละเอียด
 • กรุณากรองรายละเอียด

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • กรุณากรองรายละเอียด วุฒ ป6 ขึ้นไป
 • กรุณากรองรายละเอียด เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • กรุณากรองรายละเอียด สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
 • กรุณากรองรายละเอียด

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ คุณวินัย ฉายาเวช
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 79/4 หมู่ที่ 4 ถนนเทพรัตน ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
 • จังหวัด สมุทรปราการ
 • รหัสไปรษณีย์ 10570
 • โทรศัพท์ 061-5287269
 • Email chayawet006@gmail.com
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง ::พนักงานฝ่ายผลิต

 

ลักษณะงาน ::

 • งานกลึงและอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย อายุ18-50 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ตรวจปัสสวะก่อนเริ่มงาน สมัครแล้วทราบผลเริ่มงานได้ทันทีไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
 • รายได้เฉลี่ย 17,500 บ./เดือน
 • เงินออกทุกวันที่ 25,10 ของเดือน

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ 0856619338
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 58 ม.13 ต.บางครุ อ.พระประแดง
 • จังหวัด สมุทรปราการ
 • รหัสไปรษณีย์ 10130
 • โทรศัพท์ 0856619338
 • Email ppp_luk@hotmail.com
Contact Us

บริษัท เอ็ม ซี ไอ แอนด์ เอ็ม เอ ซี จำกัด
รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต หลายอัตรา
ประจำ บริษัท ทองไชยอุตสาหกรรม จำกัด (บ้านโพธิ์ )
ลักษณะงาน : ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมยานยนต์
คุณสมบัติเอกสารสมัครงาน
1.เพศชาย อายุ 18- 40ปี 2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ
3.สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป 4.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ
5.วุฒิการศึกษา ม.3 6.สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ใบ
7.ใบเกณฑ์ทหาร. 8.รูปถ่าย 2 ใบ
สวัสดิการ
1.ค่าแรง 308 บาท/วัน
2.ค่าอาหารกะเช้า 12 บาท/วัน
3.ค่าอาหารกะดึก 14 บาท/วัน
4.ค่ากะดึก 55 บาท/วัน
5.เบี้ยขยัน 200,300,400บาท/เดือน เมื่อผ่านทดลองงาน
6.ปรับจ้างเมื่ออายุงาน รอบ 1 ปี
7. มีรถ รับ-ส่ง บางพลี บางโฉลง บางคล้า เเปดริ้ว และอื่นๆ
8.ค่าเชื่อม 15-25-23-50 เเผนกช่างเชื่อม
**วันทำงาน จันทร์-เสาร์ (มีโอทีทุกวัน)
เวลาทำงาน กะเช้า 08.00-17.00 น.
กะดึก 20.00-05.00 น.
สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ 080-087-8594 พี่ใหม่

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ K.ใหม่
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 20/1 หมู่ 1 ถนนพิมพาวาส-แสนภูดาษ ตำบลแสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์
 • จังหวัด ฉะเชิงเทรา
 • รหัสไปรษณีย์ 24140
 • โทรศัพท์ 0800878594
 • Email mai_lekma@hotmail.com
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง ::

พนักงานฝ่ายผลิต

ลักษณะงาน ::

 • ดำเนินการผลิตสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กรุณากรองรายละเอียด
 • กรุณากรองรายละเอียด
 • กรุณากรองรายละเอียด

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 1/42 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
 • จังหวัด สมุทรสาคร
 • รหัสไปรษณีย์ ึ74000
 • โทรศัพท์ 034-490136
 • Email spp2@world-group.info
Contact Us
Job Expired

ชื่อตำแหน่ง :: พนักงานฝ่ายผลิต

 

ลักษณะงาน ::

 • งานฝ่ายผลิต ทั่วไป

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย
 • อายุ 18 ปี ขึ้น
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 0 Jobs
 • ติดต่อคุณ ชลธิชา รื่นสักขี
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 234/51,56
 • จังหวัด สมุทรปราการ
 • รหัสไปรษณีย์ 10130
 • โทรศัพท์ 02-8175152 ต่อ 133
 • Email chonthicha_rue@raja-uchino.com
Connect with us
Contact Us