ชื่อตำแหน่ง :: พนักงานผู้ช่วยบัญชี

 

ลักษณะงาน ::

  • การติดตามรวบรวมเอกสารที่เป็นหลักฐานการเงินของบริษัท และ บริษัทลูกค้า
  • บันทึกข้อมูลบัญชีตามเอกสาร
  • ช่วยเหลืองานและ ภาระหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่บัญชี

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

  • ตรงเวลา
  • มีความรับผิดชอบ
  • ใช้คอมได้ดี
  • ซือสัตย์
  • ขยัน

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
Connect with us
Contact Us