พนักงานบริการ 155 views

ชื่อตำแหน่ง ::

พนักงานบริการ

ลักษณะงาน ::

ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่ง โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขกหรือผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทำความสะอาด งานบำรุงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป รวมถึงงานบริการยานพาหนะ ขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ  เพศชาย และหญิง 

อายุ 18-45 ปี

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ สถาบันโรคทรวงอก 74 อาคาร 7 ชั้น 5 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
  • จังหวัด นนทบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ 11000
  • โทรศัพท์ 02-547-0999 ต่อ 30142,30956
  • Email nar_mon403@hotmail.com
Connect with us
Contact Us