รายละเอียดงาน / คุณสมบัติอื่นๆ / วิธีการรับสมัคร :
ชื่อตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่สำนักงาน
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง :: ฝ่ายบุคคล/ เลขานุการ
รูปแบบงาน :: งานประจำ
ลักษณะงาน :: ประสานงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ/ จัดทำจดหมายโต้ตอบ/ จดบันทึกการประชุม/ ดูแลตารางงานหัวหน้าฝ่าย ฯลฯ
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :: 1. เพศหญิง
2. บุคลิกดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน กล้าคิดกล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง
3. วุฒิ ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ทั้งด้านฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)
5. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อาทิ Word, Excel, PowerPoint, Photoshop ฯลฯ (หากสามารถทำเว็บไซด์ได้ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
6. พร้อมเริ่มงานทันที

หมายเหตุ
– ผ่านประสบการณ์ในงานสำนักงานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– อัตราเงินเดือนจะพิจารณาตามวุฒิและขีดความสามารถ
ประสบการณ์การทำงาน :: ปี
จำนวนที่รับ(อัตรา) :: 2
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ :: ไม่ระบุ ถึง ไม่ระบุ
รายได้อื่น ๆ ::
สถานที่ปฏิบัติงาน :: กรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่ :: ดุสิต

More Information

 • สาขาอาชีพ ธุรการ
 • ประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัด ปี
 • เงินเดือน ตามตกลง
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 2 คน
 • รายได้อื่นๆ ค่าล่วงเวลา/โบนัส
 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
 • เขตพื้นที่ ดุสิต
 • วิธีการรับสมัคร s_suwa_nee@hotmail.com / โทรศัพท์ 022810081
Only candidates can apply for this job.
Share this job
Information
 • ติดต่อคุณ สุวณี เลี้ยงเจริญ
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ 514 บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10300
 • โทรศัพท์ 022810081
 • Email s_suwa_nee@hotmail.com
Connect with us