ชื่อตำแหน่ง :: พนักงานทั่วไป

 

ลักษณะงาน ::

  • ปฏิบัติประจำแผนกผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
  • สามารถทำงานเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาได้
  • สมัครด้วยตนเองพร้อมเริ่มงานได้ทันที

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
Connect with us
Contact Us