พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 865 views

ชื่อตำแหน่ง ::

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ลักษณะงาน ::

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

วุฒิการศึกษา มัธยาศึกษา ตอนต้น และตอนปลาย

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 2 Jobs
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ สถาบันโรคทรวงอก 74 อาคาร 7 ชั้น 5 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
  • จังหวัด นนทบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ 11000
  • โทรศัพท์ 02-547-0999 ต่อ 30142,30956
  • Email nar_mon403@hotmail.com
Connect with us
Contact Us