พนักงานขับรถยนต์ 555 views

ชื่อตำแหน่ง :: พนักงานขับรถยนต์

อัตราเลขที่  :: 0069

อัตราค่าจ้าง :: 9,000 บาท

สังกัด :: ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป

วุฒิการศึกษา :: มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 

ลักษณะงาน ::

 • บริการขับรถไปราชการตามคำสั่งของสถาบันฯ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ก่อนออกรถตรวจสอบรถยนต์ โดยการตรวจสภาพเครื่องยนต์ ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ ตรวจเช็คน้ำมันเบรก-ครัช ตรวจเช็คระบบไฟเลี้ยว ไฟเบรก ไฟส่องสว่าง-ไฟหรี่ ตรวจเช็คลมยาง น้ำกลั่น แบตเตอรี่ กรองอากาศ เครื่องปรับอากาศ และน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 • ทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอกตัวรถ ปัดกวาด ล้างเช็ดถูภายในรถ ภายนอกรถ เป็นประจำทุกคันตามที่ได้รับมอบหมายให้พร้อมที่จะให้บริการได้ทันที
 • ในระหว่างการให้บริการพนักงานขับรถยนต์ ต้องปฏิบัติ (ดังเอกสารแนบ)
 • เมื่อหมดเวลาให้บริการให้ตรวจสอบความสะอาดของรถทุกครั้ง
 • นำรถไปจัดเก็บ ณ สถานที่ ที่กำหนดไว้เท่านั้น
 • ปฏิบัติภารกิจหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 55 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และใบขับขี่จักรยานยนต์ ต้องมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ตาบอดสี โรคหัวใจ หรือโรคสังคมรังเกียจ
 • ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดสหโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใดๆ
 • มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี
 • มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ได้เป้นอย่างดี
 • ตรวจสอบระบบต่างๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานอย่างปลอดภัย และทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกสม่ำเสมอ

 

สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ifrpd.ku.ac.th/th/news/detail.php?id=1254

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 4 Jobs
 • ติดต่อคุณ คุณผ่องศรี / คุณปาจรีย์
 • ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10900
 • โทรศัพท์ 02-9428629 ต่อ 1229,1215
Connect with us
Contact Us