ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 404 views1 application

ชื่อตำแหน่ง :: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

อัตราเลขที่  :: 0013

อัตราค่าจ้าง :: 12,000 บาท

สังกัด :: ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป

วุฒิการศึกษา :: สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา

ลักษณะงาน ::

 • งานด้านส่งเสริมการขายห้องประชุม/ฝึกอบรม และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
 • งานการบริหารจัดการการให้บริการห้องประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ห้องครัวปฏิบัติการ และห้องครัวสาธิต เช่น การเตรียมความพร้อมของห้อง อำนวยความสะดวกในการใช้ห้องต่างๆ และการควบคุมดูแลความเรียบร้อยให้พร้อมใช้งาน
 • การบริหารจัดการด้านเอกสาร จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการลงในระบบฐานข้อมูล และรายงานผลการใช้ห้องประชุม ฯลฯ เสนอต่อผู้บริหาร
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานห้องประชุม ของงานบริหารและธุรการฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel เป็นอย่างดี
 • มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น รับผิดชอบต่อหน้าที่ และมี Service Mind
 • หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ifrpd.ku.ac.th/th/news/detail.php?id=1194

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • ติดต่อคุณ คุณผ่องศรี / คุณปาจรีย์
 • ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10900
 • โทรศัพท์ 02-9428629 ต่อ 1229,1215
Connect with us
Contact Us