ชื่อตำแหน่ง :: ผู้ช่วยผู้บริหาร

 

ลักษณะงาน ::

  • ช่วยเป็นล่ามภาษาจีน-ภาษาไทยให้ผู้บริหารชาวจีน (ผู้บริหารชาวจีนมีสองท่าน เป็นผู้ที่มีการศึกษาดี เเละมีมารยาทที่ดี) นอกจากนี้ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างบุคคลภายนอก เช่นเจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรชาวไทยทั้งในเเละนอกบริษัท กับผู้บริหารชาวจีน
  • คอยรายงานเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในออฟฟิศขณะที่ผู้บริหารชาวจีนไม่อยู่ประเทศไทย โดยบริษัทจะเป็นผู้ดูเเลเรื่องที่พักในภูเก็ตของพนักงานให้

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

  • สามารถสื่อสารภาษาจีน ภาษาไทยเป็นอย่างดี หากสื่อสารภาษาอังกฤษเเละมีความรู้บัญชี/การเงิน               จะพิจารณาเป็นพิเศษ เนื่องจากในอนาคตอาจมอบหมายให้พนักงานไปทำธุระเเทนผู้บริหารที่สิงค์โปรเเละประเทศอื่น
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ไม่เน้นเรื่องวุฒิการศึกษา เเต่จะต้องทำงานเป็นเเละมีคุณสมบัติครบตามสองข้อเเรก

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Full Address Phuket
Contact Us