ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยเวชศาสตร์นาโน (Theranostic Nanomedicine) 754 views

ชื่อตำแหน่ง ::

 • นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post doc)
 • ผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาโท
 • ผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาตรี

ลักษณะงาน ::

ลักษณะงานเกี่ยวกับสายงานดังนี้

 • Molecular biology 
 • Biochemistry
 • Chemistry
 • Pharmaceutic
 • Immunology
 • Bioengineering
 • Nanomedicine

งานเกี่ยวสังเคราะห์สารเเละพัฒนาการรักาาโรคด้วยวิธีขนส่งจากนาโนเทคโนโลยี

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญา ตรี โท และ เอก วิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาอื่น ๆ
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้าน Molecular biology, Biochemistry, Chemistry, Pharmaceutic, Immunology, Bioengineering, Nanomedicine หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
 • หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโรคมะเร็ง, สมองเสื่อม, ผิวหนัง ทั้งระดับห้องปฏิบัติการหรือสัตว์ทดลองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

      สนใจสมัครติดต่อ

      อ.ดร.ปรีมน   ปุณณกิติเกษม  เบอร์โทรศัพท์ 063-267-5557  E-mail: Primanap@gmail.com

      คุณสราญรัตน์ จันทนา            เบอร์โทรศัพท์ 083-038-7729  E-mail: Saranrat.jant@gmail.com

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Category บริการทางการแพทย์
 • Full Address 2 โรงพยาบาลศิริราช อาคารศรีสวรินทิรา ถ.วังหลัง เเขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.10700
Contact Us