หน้าที่   

–  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยทันตแพทย์

–  รับ-ส่งบัตรผู้ป่วย เรียกผู้ป่วย เข้ารับการรักษา

–  ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติการ เช่น รับ-ส่งเครื่องมือ จัดเตรียมจัดเก็บ ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ด้านทันตกรรมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน   เพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการทันตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

–  เพศหญิง   อายุ 20 ปี ขึ้นไป

–  วุฒิการศึกษา  ม.3 – ม.6

–  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (เพราะจะมีการฝึกอบรมให้)

–  มีจิตบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส

สวัสดิการ

–  ค่าอาหารกลางวัน

– ประกันสังคม

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

– OT

 

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Category บริการทางการแพทย์
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ 942/138 ตึกชาญอิสสระ1 ชั้น6 ถ.พระราม4 บางรัก
  • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10500
  • Email dentistsaclinic@gmail.com
Connect with us
Contact Us