ชื่อตำแหน่ง ::  ผู้จัดการร้านอาหาร (จ.ปทุมธานี)

 

ลักษณะงาน ::

 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • บริหารงานและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ ดำเนินไปตามเป้าหมายและนโยบายที่ตั้งไว้ เพิ่มคุณภาพของการบริหารการของร้านอาหาร
 • ดูแลความเรียบร้อยของร้านอาหาร และควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหน้าที่
 • จัดตารางงานและวันหยุดของพนักงาน
 • หาข้อมูลและกำหนดเครื่องมือส่งเสริมทางการตลาดต่างๆ และคอยสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดที่จัดขึ้น เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • บันทึกปริมาณคงเหลือของสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อทำรายการสั่งซื้อในแต่ละวัน
 • ทำสรุปยอดขายรายวัน / เดือน / ปี เพื่อรายงานให้ฝ่ายบัญชีทราบ
 • เข้าใจระบบการทำงานทุกส่วนของร้านอาหาร เป็นผู้นำและแก้ปัญหาต่างๆ ได้่
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในร้าน
 • นำเสนอแนวทางการพัฒนาร้านด้านต่างๆ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ขยัน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความซื่อสัตย์
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่น และเข้าใจได้ง่าย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมารยาทดี พูดจาไพเราะ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office พื้นฐานได้
 • มีประสบการณ์ด้านร้านอาหารอย่างน้อย 2 ปี

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Category อื่นๆ
 • ติดต่อคุณ สุธิดา ทรัพย์กิตติวุฒิ
 • ลักษณะธุรกิจ กิจการห้างหุ้นส่วน
 • ที่อยู่ 888 บ้านสวยอพาร์ทเม้นท์ ห้อง 2107 ถ.รัตนาธิเบศร์ ซ.24 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
 • จังหวัด นนทบุรี
 • รหัสไปรษณีย์ 11000
 • โทรศัพท์ 0982601218
 • Email yui.suthidak@gmail.com
Contact Us